Weg- en infrawerkzaamheden

 • Riolering uit kunststof / beton / staal / gietijzer, vuilwater, hemelwater en infiltratieriool in grote diameters tot 3000mm tot de kleinste diameters van 16mm
 • Drukleidingen aanbrengen t.b.v. drukriolering in trekvaste uitvoeringen
 • Gasleidingen aanleggen door KIWA-gecertificeerde lassers
 • Grondwerkzaamheden, terreinen, sleuven, cunetten
 • Grondsaneringen, conform BRL 7000 richtlijnen volledig gecertificeerd
 • Bestratingen in betonnen en gebakken uitvoering inclusief opsluitingen
 • Halfverhardingen aanbrengen (bv Graustabil / Komex/ Padvast)
 • Alle soorten asfaltverharding
 • Aanleg voordes
 • Aanleg verlichting stroom en armaturen
 • Plaatsen speeltoestellen inclusief Tüv controles
IMG_20190722_100816891

Water- en bouwwerkzaamheden

 • Bruggenbouw, vistrappenbouw, gemalenbouw
 • Stuwen- en inlatenbouw
 • Stalen, houten, kunststoffen damwanden
 • Beschoeiingen
 • Betonvoorzieningen op bodem en talud
 • Stortsteenvoorzieningen op bodem en talud
 • Zinkstukken leveren en aanbrengen
 • Graafwerkzaamheden aan watergangen om ze meanderend en breder waterhoudend en biodiverser te maken
 • Baggerwerkzaamheden conform BRL 7000 richtlijnen, volledig gecertificeerd
IMG-20211021-WA0033

Groen- en natuurwerkzaamheden

 • Maaiwerkzaamheden aan watergangen, bermen en sloten
 • Grote waterpartijen maaien we met onze maaiboot
 • Maaiwerkzaamheden in (kwetsbare) natuurgebieden
 • Werkzaamheden in en aan Natura 2000-gebieden, aanleg nieuwe natuur en onderhoud
 • Plagwerkzaamheden natuurterreinen (grootschalig en kleinschalig)
 • Chopperwerkzaamheden 
 • Zaag- en snoeiwerkzaamheden
 • Beplantingswerkzaamheden zoals het inplanten van bosplantsoen en het planten van grotere eenheden (bomen)
 • Inrichten buitenruimte (o.a. met hekken / raster, recreatiemeubelen en speeltoestellen)
 • Aanleg sportvelden
PHOTO-2020-09-10-16-47-10

Voorbereidend werk

 • Ontwerpwerkzaamheden
 • Omgevingsmanagement
 • Flora en fauna inspecties
 • Vergunningstrajecten
 • Bodemonderzoek
 • Bouwkundige vooropnames
 • Archeologisch onderzoek
 • EOX-onderzoek
 • Asfaltonderzoek