Weg- en infrawerkzaamheden

 • Riolering uit kunststof / beton / staal / gietijzer, vuilwater, hemelwater en infiltratieriool in grote diameters tot 3000mm tot de kleinste diameters van 16mm
 • Alle soorten asfaltverharding
 • Bestratingen in betonnen en gebakken uitvoering inclusief opsluitingen
 • Grondwerkzaamheden, terreinen, sleuven, cunetten
 • Grondsaneringen, conform BRL 7000 richtlijnen volledig gecertificeerd
 • Plaatsen speeltoestellen inclusief Tüv controles
 • Gasleidingen aanleggen door KIWA-gecertificeerde lassers
 • Halfverhardingen aanbrengen (bv Graustabil / Komex/ Padvast)
 • Drukleidingen aanbrengen t.b.v. drukriolering in trekvaste uitvoeringen
 • Aanleg verlichting stroom en armaturen
IMG_20180713_075353612_HDR

Water- en bouwwerkzaamheden

 • Bruggenbouw, vistrappenbouw. gemalenbouw
 • Beschoeiingen
 • Graafwerkzaamheden aan watergangen om ze meanderend en breder waterhoudend en biodiverser te maken
 • Baggerwerkzaamheden conform BRL 7000 richtlijnen, volledig gecertificeerd
 • Stuwen- en inlatenbouw
 • Stalen, houten, kunststoffen damwanden
 • Betonvoorzieningen op bodem en talud
 • Stortsteenvoorzieningen op bodem en talud
 • Zinkstukken leveren en aanbrengen
 • Colloidaal beton storten
 • Duikerwerkzaamheden uitvoeren (onder water reinigen, zagen lassen)
IMG-20211021-WA0033

Groen- en natuurwerkzaamheden

 • Plagwerkzaamheden natuurterreinen (grootschalig en kleinschalig)
 • Voordes aanleggen
 • Nieuwe natuur aanleggen Natura 2000-gebieden
 • Maaiwerkzaamheden aan watergangen, bermen, sloten, natuurterreinen en grote waterpartijen met een maaiboot
 • Beplantingswerkzaamheden zoals het inplanten van bosplantsoen en het planten van grotere eenheden (bomen)
 • Buiteninrichting waar gazon en beplanting is aangelegd
 • Aanleg sportvelden 
 • Zaagwerkzaamheden
 • Chopperwerkzaamheden 
PHOTO-2020-09-10-16-47-10

Voorbereidend werk

 • Flora- en faunainspecties
 • Woninginspecties
 • Bestaande situaties inspecteren
 • Archeologisch onderzoek
 • EOX-onderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Asfaltonderzoek
 • Ontwerpwerkzaamheden
 • Omgevingsmanagement
 • Vergunningstrajecten
1648049995604