Wat we onder andere hebben gedaan:

2.500 m3 baggerspecie ontgraven en vervoeren

1.350 m beschoeiing van gerecycled kunststof materiaal aanbrengen

18 faunatrappen aanbrengen

1. Oude situatie
2. Baggeren
3. Palen beschoeiing aanbrengen-min
4. Eén kant beschoeiing-min