Wat we onder andere hebben gedaan:

Beekreconstructie in centrum

Beekbak en duikers

Drainagematten

Riolering

Bruggen

Bodemsanering

Elementenverharding & asfalt

Groenvoorzieningen / gebiedsinrichting

Wadi’s

5. Eindresultaat
12. Stenen aanbrengen
24. Duikers liggen
31. Plaatsen put