• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Kwaliteit

Bij Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV staan kwaliteit, veiligheid en opleiding hoog in het vaandel.

Dit heeft geresulteerd in de volgende lidmaatschappen, certificeringen en kwalificaties:

 

Bouwend Nederland
Lid van de branche-organisatie Bouwend Nederland de vereniging van bouw- en infrabedrijven.
Banner_iso
Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015
Afgegeven door: Normec
Eerste uitgiftedatum:23 september 1999

Voor het toepassingsgebied:Het uitvoeren van civieltechnische werken, natuurbouwwerken, grond- en waterwerken, het aanleggen van waterbouwkundige constructies, alsmede het onderhoud van groenvoorzieningen, bodemsaneringen en maaiwerken.
Banner_vca

Certificaat VGM Checklist Aannemers (VCA**) versie 2017/6.0

Afgegeven door: Normec

Eerste uitgiftedatum:22 oktober 1999

Voor het toepassingsgebied:Het aannemen en uitvoeren van projecten in de natuurbouw, groenvoorziening, weg en waterbouw, cultuurtechnische en GWW sector.

Banner_BRL

Procescertificaat EC-SIK-70176

Afgegeven door: Normec

Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV voldoet aan de voorwaarden gesteld in: Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem voor het toepassingsgebied: Protocol 7001 / 7004.

 Banner_CO2ladder

CO2 prestatieladder

Afgegeven door Normec

Niveau 3

Banner_ERBO

Certificaat Erkend Bosaannemingsbedrijf

Afgegeven door het Bosschap


De bedrijfsvoering voldoet aan de normen van de Erkenningsregeling Bosaannemers.

Banner_SBB

Erkend leerbedrijf van SBB

De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte is een erkend leerbedrijf. Door het opleiden van studenten leveren wij een bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Deze erkenning is voor de volgende opleidingen:
Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent, Assistent bouw en infra, Leerwerktraject infratechniek, Vakman gww, Allround vakman gww.
En onder voorwaarden voor de volgende opleidingen: Waterbouwer, Allround waterbouwer, Machinist grondverzet, Middenkaderfunctionaris infra.

Banner_RAL_guteschutz

Güteschutz Kanalbau

Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen e.V