• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Groenvoorzieningen

Inmiddels is een reeks van beekoevers, parken, bermen en taluds door Gerwers voorzien van oorspronkelijke beplanting en inheemse grassen en bloemmengsels. In het bijzonder het reguliere onderhoud van dit openbare groen en de natuurlijke terreinen vergt veel expertise. Gerwers beschikt over modern materieel en ervaren vakmensen voor het efficiënt en netjes onderhouden van bermen en taluds, evenals grootschalig openbaar groen.

 

Het realiseren van grote groene ruimtes voor het recreërend publiek is eveneens een activiteit van Gerwers. Daaronder vallen ook sportcomplexen, inclusief de aanleg van speel- en trainingsvelden.

 

Gerwers is ook zeer actief in de diverse bosbouwwerkzaamheden en voorkomend snoeiwerk.  Daarbij vormen de vrijkomende materialen weer de grondstof voor groene energiebronnen in de vorm van de welbekende houtpellets, die als brandstof dienen voor biomassa verbrandingsinstallaties.