• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

WCT Singraven Denekamp

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen
Opdrachtomschrijving:

In opdracht van Waterschap Vechtstromen hebben wij het project WCT (Water Collectief Twente) Singraven uitgevoerd. Het doel van de werkzaamheden was om de beken en sloten van het landgoed op te knappen, zodat zij weer optimaal functioneren. Op sommige plekken moeten zij meer en langer water kunnen vasthouden (anti-verdrogingsmaatregelen). Op andere plekken in het gebied is het te nat en dat is ongunstig voor de landbouw. Daarom zijn onder meer greppels uitgegraven en sloten hersteld. De molenkolk is gebaggerd en de ontwatering van het landbouwgebied is verbeterd door het herstellen van de oude greppels. Ook zijn er 2 vispassages aangebracht.

Projectfoto's: 01 2015-12-22-01 singraven.jpg 01 2015-12-22-03 singraven.jpg 01 2015-12-22-02 singraven.jpg 01 2015-12-22-09 singraven.jpg 01 2015-12-22-10 singraven.jpg 01 2015-12-22-11 singraven.jpg 01 2015-12-22-12 singraven.jpg 01 2015-12-22-05 singraven.jpg 01 2015-12-22-04 singraven.jpg 01 2015-12-22-08 singraven.jpg 01 2015-12-22-06 singraven.jpg 01 2015-12-22-07 singraven.jpg