• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Marswetering Fase II

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Opdrachtomschrijving:

In opdracht van waterschap Drents Overijssels Delta zullen wij ook fase II van het project Marswetering gaan uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. In februari zullen wij starten met de werkzaamheden in het veld. In het najaar van 2020 zullen de werkzaamheden gereed zijn.

 

Het traject van de 2e fase loopt vanaf de stuw Aalshorsterpad tot het gemaal Linterzijl (lengte van ca. 6 km) en bestaat uit de onderdelen Linterzijl, Ganzepanweg, Heinoseweg, Marsweg. De opgaven binnen fase II bestaan uit het vispasseerbaar maken van 3 stuwen, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het optimaliseren van de bestaande bergingen en verleggen van de Marswetering tussen gemaal Linterzijl en stuw Ganzepanweg

Projectfoto's: 01_2018_1983_02.jpg