• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Marswetering fase 1

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Opdrachtomschrijving:

De Marswetering is één van de waterlopen in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet voldoen. Het inrichtingsproject de Marswetering bestaat uit drie opgaven:

- verbetering van waterkwaliteit en het opheffen van stuwobstakels voor vissen;

- meer ruimte bieden voor de opvang van water in de vorm van waterbergingen;

- verbeterde onderhoudsinrichting.


Het project is eind november 2017 gestart en wordt naar verwachting in april 2018 opgeleverd.

 

Projectfoto's: 01_2018_1983_02.jpg 01_2018_1983_01.jpg 01_2018_1983_03.jpg