• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Landinrichting Olst-Wesepe

Opdrachtgever: Waterschap Groot Salland
Opdrachtomschrijving:

In het gebied tussen Olst en Heeten (Landinrichting Olst-Wesepe) komt meer ruimte om te leven met water om wateroverlast in natte tijden en droogte in lange droge perioden tegen te gaan. Om dat te bereiken, worden verspreid tussen Olst en Heeten laaggelegen gebieden ingericht als zogenoemde berging. 

Er zijn twee mogelijkheden om berging van water in te richten. Berging puur ingericht voor de opvang van water of berging waarbij landbouwkundig medegebruik mogelijk is. In deze verkaveling wordt hieraan op beide manieren invulling gegeven. Bij een waterberging is een (gedeelte van) een perceel afgegraven voor de opvang van water. Het afgraven gebeurt meestal enkele centimeters boven het zomerpeil van de aanliggende watergang. Omdat waterbergingen net boven het zomerpeil liggen, stromen deze snel onder en lopen ze ook snel weer leeg.

Het fenomeen landbouwberging is relatief nieuw. Landbouwbergingen worden minder diep afgegraven dan waterbergingen. Bijvoorbeeld 10 cm boven het zomerpeil. Bovendien wordt de bouw voor (vruchtbare laag aarde) weer teruggezet waardoor begroeiing en landbouwkundig medegebruik mogelijk is. Dit minder afgraven is samen met een andere begroeiing het belangrijkste verschil met een waterberging. Doordat er minder afgegraven wordt, blijft de draagkracht van de grond beter en is beperkt landbouwkundig medegebruik mogelijk


Planning

Start voorjaar 2015

Oplevering najaar 2015

Projectfoto's: 01.jpg 01 2015-12-22-01-olstwesepe.jpg 01 2015-12-22-05-olstwesepe.jpg 01 2015-12-22-03-olstwesepe.jpg 01 2015-12-22-02-olstwesepe.jpg 01 2015-12-22-04-olstwesepe.jpg