• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Landgoederen Oldenzaal

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Opdrachtomschrijving:

Uitvoering

Eind augustus zijn wij gestart met de werkxzaamheden. Naar verwachting zijn medio oktober 2020 de werkzaamheden uit fase 1 afgerond. De werkzaamheden voor fase 2 worden in het najaar van 2021 uitgevoerd.

 

Fase 1

In fase 1 worden een deel van de Rossumerbeek en de Weerselosebeek uitgevoerd. Dit zijn voornamelijk werkzaamheden die in de beken worden uitgevoerd, waarbij beken worden gedempt en verondiept door het aanbrengen van klei. Hieronder staan een paar foto's van de werkzaamheden.

 

Fase 2

De werkzaamheden op de voormalige landbouwpercelen worden zoveel als mogelijk geclusterd uitgevoerd in 2021. Het gaat hierbij om de gebieden rondom de Rossumerbeek, Linderbeek, Stakenbeek en Snoeyinksbeek. Hier wordt de drainage verwijderd en de grond op sommige locaties verlaagd.

 

Voor beide fases geldt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar vanaf augustus tot medio oktober.  Deze periode is vanwege de aanwezige flora en fauna in dit gebied de meest geschikte periode. Ook is dit een relatief droge periode, waardoor kans op schade aan deze kwetsbare gebieden wordt geminimaliseerd.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Aannemersbedrijf Gerwers dhr. Stefan Olink op 0657938345 of per mail op s.olink@gerwers.nl

Projectfoto's: 2220_landgoederen.jpg IMG-20200910-WA0002.jpg