• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Landgoederen Oldenzaal

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Opdrachtomschrijving:

Uitvoering

Eind augustus 2020 zijn wij gestart met de werkzaamheden. In oktober 2020 zijn de werkzaamheden uit fase 1 afgerond. De werkzaamheden voor fase 2 worden in het najaar van 2021 uitgevoerd.

 

Fase 1

In fase 1 zijn een deel van de Rossumerbeek, Weerselosebeek en Snoeyinksbeek uitgevoerd. Dit zijn voornamelijk werkzaamheden die in de beken werden uitgevoerd, waarbij beken zijn gedempt en verondiept door het aanbrengen van klei. Hieronder staan een paar foto's van de werkzaamheden.

 

Fase 2

De werkzaamheden op de voormalige landbouwpercelen worden zoveel als mogelijk geclusterd uitgevoerd in 2021. Het gaat hierbij om de gebieden rondom de Rossumerbeek, Linderbeek, Stakenbeek en Snoeyinksbeek. Hier wordt de drainage verwijderd en de grond op sommige locaties verlaagd.

 

Voor beide fases geldt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar vanaf augustus tot medio oktober.  Deze periode is vanwege de aanwezige flora en fauna in dit gebied de meest geschikte periode. Ook is dit een relatief droge periode, waardoor kans op schade aan deze kwetsbare gebieden wordt geminimaliseerd.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Aannemersbedrijf Gerwers dhr. Stefan Olink op 0657938345 of per mail op s.olink@gerwers.nl

Projectfoto's: 2020_2220 landgoederen 11.jpg 2020_2220 landgoederen 10.jpg 2020_2220 landgoederen 12.jpg 2020_2220 landgoederen 02.jpg 2020_2220 landgoederen 03.jpg 2020_2220 landgoederen 01.jpg 2020_2220 landgoederen 08.jpg 2020_2220 landgoederen 04.jpg 2020_2220 landgoederen 09.jpg 2020_2220 landgoederen 05.jpg 2020_2220 landgoederen 07.jpg 2020_2220 landgoederen 06.jpg