• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

EVZ AA-Strang te Voorst

Opdrachtgever: Waterschap Rijn & IJssel
Opdrachtomschrijving:

In het voorjaar van 2014 heeft Gerwers in opdracht van het waterschap Rijn & IJssel de werkzaamheden aan de ecologische verbindingszone Oude IJssel deelgebied AA-Strang te Voorst afgerond. 

Het werk EVZ Oude IJssel deelgebied AA-Strang omvat de volgende werkzaamheden:

-aanleg van 4 hectare natuur gecombineerd met waterberging

-aanleg van 2 vispassages: 1 uitgevoerd als type "de Wit" en 1 in cascadevorm met een knijpstuw als uitstroom

-aanleg van 1,5 km recreatief fietspad deels gecombineerd met een kavelontsluitingspad en onderhoudsroutes voor het Waterschap

-aanleg van een betonnen brug met landhoofden gefundeerd op heipalen en een overspanning van 10,5 meter

-aanleg van een houten brug voor wandelaars

-aanleg van een L-wand stuw in de Braakhinterleiding

-aanleg van diverse onderhoudsvoorzieningen voor het Waterschap

Projectfoto's: 01 2015-06-18 luchtfoto2.jpg luchtfoto_in_te_richten_gebied[1].jpg IMG_6698kopi.jpg 20140505_104100.jpg SUC50079.JPG SUC50021.JPG IMG_3483.JPG IMG_3487.JPG IMG_3485.JPG 01 2015-06-18 luchtfoto1.jpg