• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Bouw- en woonrijpmaken Almen Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Lochem
Opdrachtomschrijving:

In opdracht van de Gemeente Lochem wordt het terrein tussen de dorpskern van Almen en het openluchtzwembad bouw- en woonrijp gemaakt, Almen Zuid.

 

Het uit te voeren werk bestaat uit vier percelen:

Fase 1: het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Almen Zuid fase 2;

Fase 2: het woonrijp maken van het bestemmingsplan Almen Zuid fase 1;

Fase 3: reconstructie Berkelweg;

Fase 4: het woonrijp maken van het bestemmingsplan Almen zuid fase 2.

 

Maandag 31 oktober zijn wij gestart met fase 1, het bouwrijp maken van de percelen aan de Berkelweg gelegen tussen de tennisbanen en de Julianaschool. De werkzaamheden bestaan onder andere uit grond- en rioleringswerkzaamheden en het aanleggen van een bouwweg. De firma A. Hak gaat in opdracht van de nutsbedrijven de kabels en leidingen aanleggen.

 

Begin 2017 starten wij met fase 2, hierbij verwijderen wij de tijdelijke verharding van de Haarmansweg en brengen wij de definitieve bestrating aan. Aansluitend zal in fase 3, de Berkelweg opnieuw worden bestraat. Per fase zullen wij u op de hoogte houden van voortgang van de werkzaamheden.

 

In de 1e fase zal de verkeersactiviteit op de Berkelweg toenemen i.v.m. de aan- en afvoer van materialen. Er gaat hierbij extra aandacht uit naar de schoolgaande kinderen.

 

Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen of een afspraak maken met de uitvoerder van de werkzaamheden, Martijn Telgenhof via 06-23938087 of via m.telgenhof@gerwers.nl. Namens de Gemeente Lochem kunt u contact opnemen met de Projectleider van dit werk dhr. Martijn Boomkamp via 0573-289222 of via m.boomkamp@lochem.nl

Projectfoto's: images37.jpg