• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Baggeren stedelijk water Doetinchem

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel
Opdrachtomschrijving:

In opdracht van waterschap Rijn en IJssel hebben wij het stedelijk water in Doetinchem gebaggerd.

Hierbij hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Het transporteren en verwerken van de baggerspecie;
- Het inrichten, beheren en ontmantelen een groot weilanddepot;
- Het reinigen van duikers;
- Het (vervangen en) plaatsen van duiker;
- Het verrichten van snoei werkzaamheden;
- Het treffen van arbeidshygienische- en veiligheidsmaatregelen;

Projectfoto's: 2018_2075 Baggeren Doetinchem 05.jpg 2018_2075 Baggeren Doetinchem 02.jpg 2018_2075 Baggeren Doetinchem 03.jpg 2018_2075 Baggeren Doetinchem 01.jpg 2018_2075 Baggeren Doetinchem 04.jpg 2018_2075 Baggeren Doetinchem 06.jpg