• Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV

  • Damweg 22, 7634 PC Tilligte
  • T: 0541 22 14 44 F: 0541 22 14 61 E: info@gerwers.nl

Historie

Vanaf 1960 hield Johan Gerwers zich naast loonwerk ( waarmee hij in 1955 begonnen was ) ook bezig met de weg- en waterbouw. Daarmee was de oprichting van Gerwers Tilligte een feit geworden. In eerste instantie omvatte het veelal grondwerk en kleinschalige waterbouwkundige werken. Al spoedig ging dit zo goed dat men zich in 1967 helemaal toelegde op de weg- en waterbouwtak. Het loonbedrijf werd van de hand gedaan en verkocht.

Aannemingsbedrijf Gerwers heeft zich reeds vanaf de zeventiger jaren ontwikkeld tot specialist op het gebied van natuurbouwwerken ; het gaat daarbij o.a. om het tegengaan van de verzuring van heidegebieden. Vaak zijn deze gebieden overwoekerd door grassen en struiken. Door zeer nauwkeurig af te plaggen tot aan de oorspronkelijke zaadlaag, worden de natuur- gebieden weer in hun oude gezonde toestand teruggebracht. Ook is er in deze periode een grote groei geweest van de reguliere werkzaamheden, het aanleggen van weg- en waterbouwwerken, rioleringswerken en groenonderhoud.

Het huidige bedrijf is in de loop der jaren gestaag uitgebreid en telt nu ca 50 medewerkers. Inmiddels heeft de 2e generatie het bedrijf overgenomen en wordt het bedrijf geleid door Peter Gerwers.

historie brug  trekker2  Loonbedrijf